Vyacheslav Bevza
@vyacheslav.bevza
Development & Innovations | Projects & Enterprise mgmt | Marketing & Products mgmt | Innovations & IT | PMP
2 Followers
0 Following
13 posts
О себе